Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky D0ADR na tabulku O6B

select *
from D0ADR d0adr
left outer join O6B o6b on o6b.dkz_k = d0adr.zeme