Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky ODANR na tabulku ODANSK

select *
from ODANR odanr
left outer join ODANSK odansk on odansk.idpk = odanr.idpk_odansk