Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky D1REG na tabulku O0CISELNIK

select *
from D1REG d1reg
left outer join O0CISELNIK o0ciselnik on o0ciselnik.idpk = d1reg.idpk_duch_druh