Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Evidence zakázek

Tato úloha umožňuje obsluhu tabulky zakázek (O8A), jejích doplňků (O8A1) a datumů (O8A2). Tabulku lze využít ke kontrole při pořizování čísla zakázky, zobrazení detailních údajů o zakázce nebo při dotahování údajů do tiskových sestav. Na jednotlivých záložkách lze pořizovat tyto údaje:

 • Základní údaje - základní údaje o zakázce (z tabulky O8A)
  • Číslo zakázky
  • Zkrácený název zakázky
  • Název zakázky
  • Typ zakázky
  • Nadřízená zakázka
  • Číslo přílohy
  • Klasifikace
  • Stav zakázky
  • Účetní vyřízení
  • Blokace
  • Plánované zahájení
  • Skutečné zahájení
  • Plánované ukončení
  • Skutečné ukončení
  • Datum přijetí
  • Datum potvrzení
  • Založeno
  • Změna
 • Zákazník - údaje o zákazníkovi, k němuž se zakázka váže (z tabulky O8A)
  • Číslo a název zákazníka
  • Realizační středisko
  • Číslo referenta
  • Smluvní cena
  • Fakturováno
  • Měna
  • Kontaktní informace o zákazníkovi
  • Kontaktní informace o referentu
 • Nedokončená výroba - údaje pro nedokončenou výrobu (z tabulky O8A)
  • Příznak odvádění
  • Procento odvádění
  • Přebírající útvar
 • Doplňkové údaje - doplňkové údaje k zakázce dle potřeb uživatele, fyzicky jsou uloženy v tabulce O8A1. Popisy položek na obrazovce se berou z číselníku O1CISELN.ozakazka z položek s klíči 1 až 13. Uživatel si může názvy změnit editací vzorového číselníku nebo pohledu.
  • Název 1 - 60 znaků
  • Název 2 - 60 znaků
  • Název 3 - 60 znaků
  • Položka 1 - 30 znaků
  • Položka 2 - 30 znaků
  • Položka 3 - 20 znaků
  • Položka 4 - 20 znaků
  • Položka 5 - 20 znaků
  • Položka 6 - 20 znaků
  • Položka 7 - číslo 15 číslic
  • Položka 8 - číslo 15 číslic
  • Položka 9 - číslo 15 číslic, z toho 4 desetinné
  • Položka 10 - číslo 15 číslic, z toho 4 desetinné
 • Datumové údaje - další doplňkové datumové údaje k zakázce dle potřeb uživatele. Uživatel si může názvy změnit editací vzorového číselníku nebo pohledu.
  • Datum 1
  • Datum 2
  • Datum 3
  • Datum 4
  • Datum 5
  • Datum 6
  • Datum 7
  • Datum 8
  • Datum 9
  • Datum 10
 • Strom zakázky - zde se zobrazí aktuální zakázka a celý s ní související strom zakázek tvořený vazbami zakázka - nadřízená zakázka. Aktuální zakázka je ve stromu označena zeleným textem a jsou přehledně zobrazeny všechny její podřízené a nadřízené zakázky (pokud takové má). Viz obr. níže.

-

Filtr Stav

 • Aktivní i neaktivní - zobrazí všechny zakázky
 • Neaktivní - zobrazí pouze neaktivní zakázky, tj. blokované nebo ukončené. Přitom se zohledňuje konfigurace zakázek (kontrola blokace, kontrola data ukončení).
 • Aktivní - zobrazí pouze aktivní zakázky, tj. neblokované a neukončené. Přitom se zohledňuje konfigurace zakázek (kontrola blokace, kontrola data ukončení). Tento filtr je defaultní. Pro výběry se použije vždy, uživatel jej může jednorázově změnit.

-

Archiv zakázek

Tato skupina voleb volá původní cobolské úlohy pro případ, že je potřeba pracovat s archivem zakázek

Obsahuje tyto volby:

 • Vyřazování vyřízených - jedná se o dávkové čištění souboru zakázek (vyřazování vyřízených). Zakázky označené jako materiálově i účetně vyřízené se přemístí do archivní tabulky O8Z.
 • Prohlížení vyřazených (archiv) - prohlížení archivu zakázek (O8Z)
 • Návrat zakázek z archívu - návrat vybraných zakázek z archivu (O8Z) zpět do aktuální evidence (tabulky O8A)