Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída O0browse

Tabulka filtrů a browsů

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
nazev nazev String(60) Název filtru nebo browsu
stav stav Integer(9) Stav filtru nebo browsu
typ typ Character(1) Typ záznamu filtr nebo browse
Udává typ F - Filtr, B - Browse
druh druh Character(1) Druh filtru nebo browsu
A - Administrátorský, S - Skupinový, U - Uživatelský
login login String(250) Login nebo profil přiřazení
Filtr nebo browse se přiřazuje k loginu nebo profilu
tabulka tabulka String(250) Tabulka datového modelu
parChar par_char String(2000) Nevyužíváno
parText par_text String Obsah filtru nebo browse
Obsah filtru nebo browse uložený v xml formátu
parChar2 par_char2 String(2000) Nevyužíváno
varianta varianta String(120) Varianta filtru nebo browsu
skupina skupina String(50) Skupina systémové věty (např.pohledu), pro uživatelké se nepoužívá
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poKdo po_kdo Integer(9) Uživatel, který pořídil záznam
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmKdo zm_kdo Integer(9) Uživatel, který naposledy změnil záznam
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu