Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída Ofwk

Kroky postupů WF

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
ofwp ofwp_idpk Ofwp Vazba na hlavičkový záznam postupu
poradi poradi Short(4) Pořadí kroku
ucastnikMaska ucastnik_maska String(18) Maska pro nalezení zodpovědné osoby
ucastnikIdpk ucastnik_idpk Long(18) Zodpovědná osoba - účastník
splneno splneno Character(1) Stav kroku
y = krok je sice na řadě, ale pozdržený a čeká se na odezvu ISx = zatím nelze plnit, není na řaděn = je na řadě a připravený ke splněnía = splněno
prohlednuto prohlednuto Short(4) Příznak pro upozornění účastníka
0 = nový1 = neprohlédnutý (účastník o úkolu neví)2 = prohlédnutý
ofwa ofwa_idpk Ofwa Vazba na aktivitu
datSpusteni dat_spusteni Integer(9) Datum spuštění
casSpusteni cas_spusteni Short(4) Čas spuštění
plnitPo plnit_po Integer(9) Termín, od kdy je povoleno splnit
splnitDatPred splnit_dat_pred Integer(9) Termín požadovaného splnění
splnitCasPred splnit_cas_pred Short(4) Termín požadovaného splnění - čas
splnitOdPredch splnit_od_predch Character(1) Typ termínu požadovaného splnění
datSplneni dat_splneni Integer(9) Datum splnění
casSplneni cas_splneni Short(4) Čas splnění
typUpozorneni typ_upozorneni Character(1) Způsob upozornění účastníka
mezera = žádnée = emails = systémovéo = email i systémové
vzorEmailu vzor_emailu String(15) Vzor emailu
pokracovani pokracovani Character(1) Pokračování postupu
a = normální pokračovánív = vrátitn = zastavit proces
EMail e_mail String(80) Náhradní e-mail
nasledujiciIdpk nasledujici_idpk Long(18) Vazba na následující krok
puvodniNaslIdpk puvodni_nasl_idpk Long(18) Orig. vazba na následující krok
slepaVetev slepa_vetev Character(1) Zda bylo přeskočeno podmínkou
mezera = neA = ano
obehEmailu obeh_emailu Character(1) Frekvence upozornění pomocí emailu
mezera = vždyu, U = úsporně
splnitMin splnit_min Short(4) Min. počet splněných volitelných kroků
splneni splneni Character(1) Splnění je postačující nebo kumulativní
p = postačující (splní a rovnou pokračuje na další krok)v = kumulativní (musí splnit celkově SPLNIT-MIN účastníků s kumulativním plněním)
splnitel splnitel Character(1) Splněno tímto účastníkem nebo automaticky
hodn1 hodn1 String(50) Doplňující hodnota 1
hodn2 hodn2 String(50) Doplňující hodnota 2
hodn3 hodn3 String(50) Doplňující hodnota 3
hodn4 hodn4 String(50) Doplňující hodnota 4
hodn5 hodn5 String(50) Doplňující hodnota 5
pravo1 pravo1 Character(1) Právo vyplnit hodnotu 1
pravo2 pravo2 Character(1) Právo vyplnit hodnotu 2
pravo3 pravo3 Character(1) Právo vyplnit hodnotu 3
pravo4 pravo4 Character(1) Právo vyplnit hodnotu 4
pravo5 pravo5 Character(1) Právo vyplnit hodnotu 5
podprocesIdpk podproces_idpk Long(18) Vzor přidruženého podprocesu
subvzorOfwtIdpk subvzor_ofwt_idpk Long(18) Typ vzoru podprocesu
podprocesPovinny podproces_povinny Character(1) Jestli je povinnost pověřit další účastníky
A = musí pověřitN = nemusí pověřit
zadavatelIdpk zadavatel_idpk Long(18) Zadavatel postupu
predchoziIdpk predchozi_idpk Long(18) Vazba na předchozí krok
zastupovany zastupovany String(30) Původní účastník kroku
podepisovat podepisovat Character(1) Elektronicky podepisovat
A = podepisovatN, mezera = nepodepisovat
podprocesPodpis podproces_podpis Character(1) Poslední v podprocesu el. podepisuje
A = anoN, mezera = ne
podminka podminka String(150) Podmínka spuštění následujícího kroku
nasledPodmIdpk nasled_podm_idpk Long(18) Vazba na následující krok při splněné podmínce
nasledCekat nasled_cekat Character(1) Následující krok čeká na odezvu IS
A = cekaN, mezera = nečeká
pgmTyp pgm_typ Character(1) Typ volaného programu
pgmNazev pgm_nazev String(30) Název volaného programu
udaj1 udaj1 String(50) Uchovávaný údaj 1
udaj2 udaj2 String(50) Uchovávaný údaj 2
udaj3 udaj3 String(50) Uchovávaný údaj 3
udaj4 udaj4 String(50) Uchovávaný údaj 4
udaj5 udaj5 String(50) Uchovávaný údaj 5
trideni1 trideni1 String(30) Prvek třídění 1
trideni2 trideni2 String(30) Prvek třídění 2
trideni3 trideni3 String(30) Prvek třídění 3
trideni4 trideni4 String(30) Prvek třídění 4
trideni5 trideni5 String(30) Prvek třídění 5
origIdpk orig_idpk Long(18) Původní idpk v orig. souboru
origOfwaIdpk orig_ofwa_idpk Long(18) Původní aktivita
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poDatum po_datum String(23) Datum pořízení záznamu
poIdpk po_idpk Long(18) Vazba na uživatele, který pořídil záznam
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmDatum zm_datum String(23) Datum poslední změny záznamu
zmIdpk zm_idpk Long(18) Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam
pgmRozhrani pgm_rozhrani Character(1) Volání programu v GUI
G - pouze v GUIW - pouze ve webumezera - vždy
ofwosIdpk ofwos_idpk Long(18) Organizační místo ve schvalovací struktuře WF
schvalovatelIdpk schvalovatel_idpk Long(18) Skutečný schvalovatel
zastupovanyIdpk zastupovany_idpk Long(18) Zastupovaný schvalovatel
rezerva rezerva String(85) Rezerva