Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:c0zalohy [2018/04/27 08:02] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída C0zalohy =====
 +Zálohy
 +
 +Zálohy - C0ZALOHY
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|version |version |Long(18) |Technický sloupec - verze |
 +|c0cesty1 |[[fk_c0zalohy_c0cesty1|idpk_cesty1]] |[[c0cesty1|C0cesty1]] |Cizí klíč - C0CESTY1 |
 +| |||Cizí klíč do tabulky C0CESTY1 |
 +|c1zahr1 |[[fk_c0zalohy_c1zahr1|idpk_czahr1]] |[[c1zahr1|C1zahr1]] |Cizí klíč - C1ZAHR1 |
 +| |||Cizí klíč do tabulky C1ZAHR1 |
 +|doklad |doklad |String(20) |Číslo dokladu |
 +|castka |castka |BigDecimal(10,​2) |Částka v Kč |
 +|castkaCizi |castka_cizi |BigDecimal(10,​2) |Částka v cizí měně |
 +|kurz |kurz |BigDecimal(10,​4) | |
 +|mena |mena |String(4) |Poskytnutá měna |
 +|typZalohy |typ_zalohy |Character(1) |Typ poskytnuté zálohy |
 +|o0ciselnik |[[fk_c0zalohy_o0ciselnik|idpk_forma]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Cizí klíč - O1CISELNIK - CFORMA |
 +| |||Cizí klíč do tabulky O1CISELNIK - CFORMA |
 +|datum |datum |Date(23) |Datum vyplacení |
 +|poznamka |poznamka |String(150) |Poznámka |
 +|zakazka |zakazka |String(20) |Zakázka |
 +|etapa |etapa |Character(1) |Etapa zpracování |
 +|typDokladu |typ_dokladu |Character(1) |Typ dokladu (Příjem, výdej v pokladně) |
 +|smerKod |smer_kod |String(10) |Směrový kód banky |
 +|BSpoj |b_spoj |String(34) |Číslo bankovního spojení |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poKdo |po_kdo |Integer(9) |Uživatel, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |