Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Plánování událostí - školení OZ

Menu Tento editor slouží k zakládání plánů školení odborných způsobilostí. V rámci každého plánu je možné uvést i víc jak jednu odbornou způsobilost, která bude v rámci školení proškolena. Odborné způsobilosti jsou v tomto editoru nazývány události.

Plánování školení OZ

Pro každou událost lze stanovit náklady. Skutečné i plánované náklady se zadávají ve spodní části detailu, tabulce Události. Lze je zadávat dvěma způsoby:

  • Pro každou událost můžete zadat její celkové náklady (rozpočet), které jsou následně vyděleny počtem účastníků, aby byly pro každou událost stanoveny náklady na jednoho účastníka.
  • Pro každou událost lze také stanovit náklady na účastníka. Výpočet pak probíhá obráceně a podle počtu účastníků se dopočítává potřebný rozpočet.

Výsledná data:

  • Celkové náklady na účastníka = suma výsledných nákladů na účastníka všech událostí,
  • Celkové náklady na školení = suma výsledných nákladů na každou událost.

Směr výpočtu se řídí podle editovaného sloupce, pokud bude v daném řádku naposledy editováno pole nákladů na událost, tak budou náklady na událost rozpočítány na účastníky.
Pokud bude v daném řádku naposledy editováno pole nákladů na účastníka, tak budou dopočítávány náklady na událost.

Příklad: Školení bude mít 2 události (budou školeny 2 OZ) a 4 účastníky, zadáváme náklady na účastníka.
 1. událost: náklady na účastníka = 100 => náklady na událost 100*4 = 400.
 2. událost: náklady na účastníka = 250 => náklady na událost 250*4 = 1000.

Výsledné náklady na každého účastníka budou 100+250 = 350 a výsledné náklady na celé školení 400+1000 = 1400.
Příklad: Školení bude mít 2 události (budou školeny 2 OZ) a 4 účastníky, zadáváme náklady na událost.
 1. událost: náklady na událost = 400 => náklady na účastníka = 400/4 = 100.
 2. událost: náklady na událost = 1000 =>  1000/4 = 250.

Výsledné náklady na každého účastníka budou 100+250 = 350 a výsledné náklady na celé školení 400+1000 = 1400.

Ukázku výsledných nákladů na účastníka a nákladů na celé školení můžete vidět na následujícím obrázku. Zeleně jsou orámovány náklady na účastníka každé události, jejich suma dává celkové náklady na účastníka. Červeně jsou orámovány náklady každé události (a vpravo celkové náklady na účastníka), jejich suma dává celkové náklady na celé školení.

Popis detailu

1 Základní informace k plánu školení, pokud uživatel nic nevyplní, jsou vygenerovány a dosazeny výchozí hodnoty. Podobně, pokud uživatel nevyplní datum v řádku účastníka, je dosazeno datum zadané v popisu plánu (Termín).
2 Tlačítko přidání/odebrání události, založí/smaže řádek události.
3 Tlačítko přidání/odebrání účastníka, založí/smaže řádek účastníka.
4 Políčko potvrzující že se školení uskutečnilo, po jeho zaškrtnutí můžete v kvalifikačním listu každého absolventa nalézt všechny události (odborné způsobilosti), které byly součástí daného školení, uvedeny jako absolvované.
5 Označí školení jako zrušené, pouze po zaškrtnutí tohoto políčka lze daný plán smazat.
6 Řádek události, kde uživatel zadával náklady na účastníka, zadává se odborná způsobilost, jež má být proškolena. Tlačítko smaž smaže vybraný řádek. Dvě vstupní políčka dole slouží k zadání nákladů. Levé obsahuje náklady na účastníka události, pravé obsahuje náklady na danou událost. Příznaky „c“ a „u“ označují způsob vstupu. „c“ říká, že uživatel zadal naposledy náklady na účastníka (na člověka), podobně „u“ stanoví, že uživatel zadal naposledy náklady na událost.
7 Plánované náklady na událost.
8 Řádek účastníka, po výběru zaměstnance v prvním políčku je možné stanovit individuální datum, kdy se má účastník na školení dostavit (např. u vícedenních školení, nebo v případě individuální výjimky). Pokud účastník školení absolvoval, je nutné zaškrtnout příslušné políčko, jinak se u něj školení neprojeví v přehledech, ani v jeho kvalifikačním listu. Tlačítkem „Smaž“ je vybraný řádek odstraněn.

Poznámka Pokud potřebujete u nového zaměstnance mít v kvalifikačním listu nějaké dosažené odborné způsobilosti, založte si pro něj (nebo i pro celou skupinu zaměstnanců s danou pracovní funkcí) jakýsi shrnující záznam plánu, který se uskutečnil. Nebude se jednat o reálné školení, ale pouze o výchozí data daného zaměstnance, či zaměstnanců, která se projeví i v přehledech.

Upozornění Jednu událost nelze v rámci plánu školení zadat 2x. Stejně tak nelze zadat jednoho účastníka 2x.
stanoví, že uživatel zadal naposledy náklady na událost.