Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Personalistika

- Evidence údajů o zaměstnanci

- Vedení personální agendy

Podsystém Personalistika je určen k podpoře důležitých personálních rozhodnutí.

Základní personalistika , jako systém pro podporu personální evidence a administrativy, umožňuje i v rychle se měnících podmínkách provádět stále nové analýzy z podkladů a informací o zaměstnancích organizace.

Pro všechny personalisty je důležitý zákon č. 101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Podsystém Personalistika umožňuje sledovat pouze ty informace o zaměstnanci, které zaměstnavatel využívá (ostatní vhodné sledovat není, může však kdykoliv okruh svých zájmů rozšířit). Systém je v souladu s normami ISO 9000 pro podporu certifikace. Je pružný k případným změnám požadavků, pracuje s číselníky, které si v převážné míře vytváří uživatel sám, a tím si také tvoří personalistiku na míru pro svou organizaci.