Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:c1stravne [2016/10/30 10:44] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída C1stravne =====
 +Stravné zahraniční
 +
 +Číselník zahraničního stravného - C1STRAVNE
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|version |version |Long(18) |Technický sloupec - verze |
 +|platnOd |platn_od |Date(23) |Platnost od |
 +|o6b |[[fk_c1stravne_o6b|zeme]] |[[o6b|O6b]] |Cizí klíč - O6B |
 +|mena |mena |String(4) |Měna z O1CISELN (ORT9KURZ) |
 +|sazbaVyhlasena |sazba_vyhlasena |BigDecimal(10,​2) |Sazba stravného vyhášená MF |
 +|sazbaVlastni |sazba_vlastni |BigDecimal(10,​2) |Sazba stravného vyplácená organizací |
 +|d0ppv |[[fk_c1stravne_d0ppv|idpk_d0ppv]] |[[d0ppv|D0ppv]] |Cizí klíč - D0PPV |
 +| |||Cizí klíč do tabulky D0PPV |
 +|poznamka |poznamka |String(100) |Poznámka |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poKdo |po_kdo |Integer(9) |Uživatel, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |