Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Uživatelská makra

Makra slouží ke customizaci ERP pomocí speciální syntaxe.

Uživatelská makra

Vytvoření makra

Název makra musí být jedinečný identifikátor. Makru musí být přiřazena implementace( pokud se nejedná o typ podmakra CALL) ,to je definice tříd, se kterými může makra pracovat. Název implementace vypovídá , k čemu se implementace vztahuje. Například název wrapperu, půjde o implementaci pro makra, která budou použita v příslušném wrapperu. Každá implementace obsahuje řádky, které definují třídu se kterou makro může pracovat.

Makro může být dvojího typu. Buď standardní nebo podmakro. Podmakro se nevolá samostatně ale jen z jiného makra.

Editace makra

Editace obsahu makra se provádí pomoc speciálního editoru. Nástroj má mnoho speciálních funkcí, které uživateli pomáhají v napsání makra. Více ve speciální nápovědě v editoru. Při skončení editace se kontroluje, zda je makro ve správné syntaxi. Pro použití je nutné, aby makro bylo ve stavu schváleno. Nad vytvořeným makrem lze spustit kontrolu na správnou syntaxi a simulaci logiky makra. Vzorec makra lze zobrazit a provést simulaci nad zobrazeným makrem, aniž by makro muselo být upravováno.

Využití

Makra slouží pro konfigurátor k řízení konfigurace, k tvorbě položky přes konfigurátor, k TPV dle konfigurátoru. Hlavní využití je pro použití makra v daném bodě. Bod se definuje k třídě, úloze, pohledu, osobě a objektu.

Použití:

  • focus na objekt (plnění atributu)
  • kontrola před zápisem
  • spuštění funkce po zápisu
  • filtrování
  • bod pro vložení hodnoty do sloupce browse do wrapperu
  • povolení zakládání, editace, mazání věty
  • nastavení defaultu pro pořízení věty
  • speciální použití maker ve workflow, reklamacích apod.
  • po spuštění výběrové volby - tiskové sestavy