Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Jazyky

V této tabulce lze zadat informace o znalostech cizích jazyků podle jednotlivých zaměstnanců. Předpokladem pro používání této tabulky je existence Číselníku řečí a Číselníku stupně znalostí jazyka. Oba číselníky jsou k dispozici po stisknutí ikony

Jazyk

Jazyk je třeba vybrat z Číselníku řečí.

Stupeň znalosti jazyka - požadovaný

Požadovaný stupeň znalosti jazyka vyberte z číselníku.

Stupeň znalosti jazyka - dosažený

Dosažený stupeň znalosti jazyka vyberte z číselníku.