Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Kontaktní údaje

Kontaktní údaje (OHKONU) jsou seznamem kontaktních údajů v CRM. Obsahují veškeré kontaktní informace (telefon, mobil, skype, email) o každé osobě, které se využívají při komunikaci s firmami.

Lze pořizovat tyto údaje:

  • Kontakt - kontakt, ke kterému se kontaktní údaj přiřazuje. Výběr dle tabulky Kontakty (OHKON).
  • Typ - dle číselníku TYP.
  • Pořadí - dle číselníku POŘADÍ.
  • Kontaktní údaj - hodnota kontaktního údaje, dle vybraného typu.