Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:c1zalohy [2016/10/30 10:44] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída C1zalohy =====
 +Zálohy na zahr. cestu
 +
 +Zálohy ​ - C1ZALOHY
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|version |version |Long(18) |Technický sloupec - verze |
 +|c1zahr1 |[[fk_c1zalohy_c1zahr1|idpk_czahr1]] |[[c1zahr1|C1zahr1]] |Cizí klíč - C1ZAHR1 |
 +| |||Cizí klíč do tabulky C1ZAHR1 |
 +|datumPoskytnuti |datum_poskytnuti |Date(23) |Datum přiznání zálohy |
 +|typZalohy |typ_zalohy |Character(1) | |
 +|mena |mena |String(4) |Poskytnutá měna |
 +|castka |castka |BigDecimal(10,​2) |Částka v cizí měně |
 +|castkaKc |castka_kc |BigDecimal(10,​2) |Částka přepočítaná na Kč |
 +|kurz |kurz |BigDecimal(10,​4) | |
 +|o0ciselnik |[[fk_c1zalohy_o0ciselnik|idpk_typ_platby]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Cizí klíč - O0CISELNIK - CUHRADA |
 +| |||Cizí klíč do tabulky O0CISELNIK - CUHRADA |
 +|cisloDokladu |cislo_dokladu |String(20) |Číslo pokladního dokladu |
 +|poznamka |poznamka |String(200) |Poznámka |
 +|etapa |etapa |Character(1) |Etapa vyplacení |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poKdo |po_kdo |Integer(9) |Uživatel, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |