Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:cklasifikatorfirmaulozeni [2017/03/14 09:16] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CKlasifikatorFirmaUlozeni =====
 +CKlasifikatorFirmaUlozeni - Uložení klasifikace obchodních
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |uks_idpk |Long(18) |001 ID záznamu 542 dle KN |
 +| |||Systémové číslo záznamu 542 v KN\\ |
 +|ename |uks_ename |String(8) |002 Autor záznamu |
 +| |||Login autora záznamu\\ |
 +|edat |uks_edat |Date(23) |003 Datum a čas vzniku záznamu |
 +| |||Datum vytvoření záznamu\\ |
 +|aname |uks_aname |String(8) |004 Autor aktualizace záznamu |
 +| |||Login autora poslední aktualizace záznamu\\ |
 +|adat |uks_adat |Date(23) |005 Datum a čas aktualizace záznam |
 +| |||Datum poslední aktualizace záznamu\\ |
 +|typ |uks_typ |Short(4) |006 Typ klasifikovaného objektu |
 +| |||Typ klasifikovaného objektu\\ ​ Typ klasifikovaného objektu, ke kterému je záznam vzta en\\  1      firma\\ ​ 2      odběratel\\ ​ 3      dodavatel\\ |
 +|typIdpk |uks_typ_idpk |Long(18) |007 Odkaz na klasifikovaný object |
 +| |||ID klasifikovaného objektu, ke kterému je záznam vzta en\\ |
 +|kgzIdpk |uks_kgz_idpk |Long(18) |008 Odkaz na klasifikátor |
 +| |||ID klasifikátoru\\ |
 +|kgvIdpk |uks_kgv_idpk |Long(18) |009 Odkaz na vlastnost klasifikáto |
 +| |||ID vlastnosti klasifikátoru\\ |
 +|kghIdpk |uks_kgh_idpk |Long(18) |010 Odkaz na hodnotu klasifikátoru |
 +| |||ID hodnoty klasifikátoru\\ |
 +|hodnota |uks_hodnota |String(20) |011 Hodnota vlastnosti |
 +| |||Hodnota vlastnosti\\ |
 +|pos |uks_pos |Short(4) |012 Pozice vlastnosti |
 +| |||Pozice vlastnosti\\ |
 +|por |uks_por |Short(4) |013 Pořadí klasifikov. vlastnosti |
 +| |||Pořadí klasifikované vlastnosti\\ |
 +|typUpr |uks_typ_upr |Short(4) |014 Upřesnění typu |
 +| |||Upřesnění typu\\ ​ Upřesnění v rámci daného typu\\ ​ Pro UKS-TYP = 1\\  1 klasifikace firmy\\ ​ 2 klasifikace odběratele\\ ​ 3 klasifikace dodavatele\\ |
 +|cKlasifikatorFirma |[[fk_cklasifikatorfirmaulozeni_cklasifikatorfirma|uks_kgz_idpk]] |[[cklasifikatorfirma|CKlasifikatorFirma]] |Klasifikátor |
 +|cKlasifikatorFirmaVlastnost |[[fk_cklasifikatorfirmaulozeni_cklasifikatorfirmavlastnost|uks_kgv_idpk]] |[[cklasifikatorfirmavlastnost|CKlasifikatorFirmaVlastnost]] |Vlastnost klasifikátoru |
 +|cKlasifikatorFirmaHodnota |[[fk_cklasifikatorfirmaulozeni_cklasifikatorfirmahodnota|uks_kgh_idpk]] |[[cklasifikatorfirmahodnota|CKlasifikatorFirmaHodnota]] |Hodnota klasifikátoru |