Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:cpobockafirmy [2019/11/20 13:40] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CPobockaFirmy =====
 + dpf - Pobočky firmy 
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |dpf_idpk |Long(18) |Id. |
 +| |||Systémové číslo záznamu |
 +|ename |dpf_ename |String(8) |Login autora záznamu |
 +| |||Login autora záznamu |
 +|edat |dpf_edat |Date(23) |Datum vytvoření záznamu |
 +| |||Datum vytvoření záznamu |
 +|aname |dpf_aname |String(8) |Login autora změny záznamu |
 +| |||Login autora změny záznamu |
 +|adat |dpf_adat |Date(23) |Datum poslední změny záznamu |
 +| |||Datum poslední změny záznamu |
 +|dkaIdpk |dpf_dka_idpk |Long(18) |Systémové číslo záznamu DKA |
 +| |||Systémové číslo záznamu DKA |
 +|nr |dpf_nr |Integer(9) |Číslo pobočky |
 +| |||Číslo pobočky |
 +|nazev |dpf_nazev |String(80) |Název ​ pobočky |
 +| |||Název ​ pobočky |
 +|popis1 |dpf_popis_1 |String(80) |Popis |
 +| |||Popis |
 +|popis2 |dpf_popis_2 |String(80) |Popis |
 +| |||Popis |
 +|popis3 |dpf_popis_3 |String(80) |Popis |
 +| |||Popis |
 +|typ |dpf_typ |Character(1) |Typ pobočky |
 +| |||Typ pobočky\\ ​ "​F"​ – pobočkou je firma\\ ​ "​A"​ – pobočkou je objednací adresa\\ ​ "​O"​ – pouze textová specifikace pobočky bez další vazby\\ |
 +|pDkaIdpk |dpf_p_dka_idpk |Long(18) |Odkaz na O6a |
 +| |||Odkaz na O6a |
 +|pDkyIdpk |dpf_p_dky_idpk |Long(18) |Odkaz na CAdresaFirmy |
 +| |||Odkaz na CAdresaFirmy |
 +|dka |[[fk_cpobockafirmy_dka|dpf_dka_idpk]] |[[o6a|O6a]] |Adresář |
 +| |||Adresář\\ |
 +|o6a |[[fk_cpobockafirmy_o6a|dpf_p_dka_idpk]] |[[o6a|O6a]] |Adresář o6a |
 +| |||Adresář o6a\\ |
 +|aDkyIdpk |dpf_a_dky_idpk |Long(18) |Odkaz na CAdresaFirmy pro generovanou adresu |
 +| |||Odkaz na CAdresaFirmy pro generovanou adresu\\ ​ (plní se pouze pokud je pobočkou firmy jiná firma a dochází\\ ​ k automatickému generování objednací adresy)\\ |