Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Příloha k žádosti o nemocenské dávky

Tabulka T0pri obsahuje informace o nemocenských a dalších dávkách NEMPRI. Tyto informace se následně odesílají do ČSSZ a to pomocí exportu informací na portál VREP.

Bližší informace o Příloze k žádosti o nemocenské dávky lze získat na webu ČSSZ.

Druhy podání

V tabulce T0pri mohou být 3 typy vět, které odpovídají těmto podáním:

  • NEMPRI - „Příloha k žádosti o dávku“. V browse se zobrazuje typ = mezera.
  • HZUPN - „Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti“. V browse se zobrazuje typ = 'U'.
  • ZZVDPN - „Žádost o změnu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“. V browse se zobrazuje typ = 'Z'.

Podání NEMPRI

NEMPRI = Příloha k žádosti o dávku. Toto podání je podkladem odesílaným do ČSSZ při začátku dávky.

Pokud je v měsíčních datech zadána nějaká nová dávka (nemoc, OČR apod.), tak se při výpočtu mezd (případně při interakci) vytvoří nová věta NEMPRI. Při pokračující nemoci se další věta NEMPRI již nevytváří.

Podání NEMPRI se pro nemoci odesílá v případě, že nemoc překročí 14 dní. V případě ostatních dávek (např. OČR) se podání odesílá neprodleně po začátku dávky.

Podání HZUPN

HZUPN = Hlášení zaměstnavatele / osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti. Toto podání je podkladem odesílaným do ČSSZ při ukončení dávky.

Pokud nemoc končí a byla delší než 14 dní, tak se výpočtem (či interakcí) vytvoří věta HZUPN. Toto podání se pak elektronicky odesílá na ČSSZ. Před odesláním je třeba ve větě zkontrolovat a případně doplnit údaje na záložce Ukončení PN.

Pro ostatní dávky (např. OČR) se věta HZUPN výpočtem nevytváří. Při ukončení těchto dávek se informace na ČSSZ posílá zatím stále pomocí posledního dílu papírové neschopenky.

Podání ZZVDPN

ZZVDPN = Žádost o změnu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti. Tuto žádost podává pojištěnec v případě, že chce změnit způsob výplaty dávky. Jinak se dávka proplácí na stejný účet, na který je zaměstnanci zasílána výplata.

Podání ZZVDPN odesílané v elektronické podobě z Orsoftu Open je určeno hlavně pro OSVČ. Běžní zaměstnanci, pokud chtějí změnit způsob výplaty dávky, tak budou toto podání ZZVDPN řešit buď pomocí ePortálu ČSSZ (se svým přihlášením), nebo vyplní papírový formulář a ten odešlou na příslušnou OSSZ. Mzdová účetní může zaměstnanci s tímto vyplněním pomoci tím, že v tabulce T0pri vytvoří větu ZZVDPN a vytiskne zaměstnanci příslušný formulář.

Větu ZZVDPN je možné jednoduše vytvořit tak, že se opíše odpovídající věta NEMPRI. V opsané větě se změní typ na ZZVDPN a na záložce Platební spojení se vyplní požadované údaje.

Exekuce

Pokud je u zaměstnance nařízen výkon rozhodnutí či exekuce, tak se potřebné podklady pro provádění srážek z dávek nemocenského pojištění připojují pomocí elektronických dokumentů.