Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:cprepinac [2016/02/02 10:40] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CPrepinac =====
 +
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |spa_idpk |Long(18) | |
 +|nazev |spa_nazev |String(80) |Název přepínače |
 +|popis |spa_popis |String |Popis přepínače |
 +|jeEdit |spa_je_edit |Character(1) |Zda je přepínač editovatelný,​ pokud ano nemá hodnoty |
 +|kratkyPopis |spa_kratky_popis |String(500) |Krátký popis |
 +|format |spa_format |Character(1) |Typ formátu. Zda se jedná o alfanumeriku,​ numeriku, datum. Pouze pro editovatelný přepínač. |
 +|editacniDelka |spa_editacni_delka |Short(4) |Editační délka. Pouze pro editovatelný přepínač. |
 +|ename |spa_ename |String(8) |Autor |
 +|aname |spa_aname |String(8) |Autor změny |
 +|edat |spa_edat |Date(23) |Datum vytvoření |
 +|adat |spa_adat |Date(23) |Datum změny |