Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d0ppvd [2017/12/12 06:54] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D0ppvd =====
 +Dohody o setrvání v PPV
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|version |version |Long(18) |Technický sloupec - verze |
 +|d0ppv |[[fk_d0ppvd_d0ppv|idpk_d0ppv]] |[[d0ppv|D0ppv]] |Vazba na Pracovně právní vztah - D0ppv |
 +|o0ciselnik |[[fk_d0ppvd_o0ciselnik|idpk_dohoda]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Vazba na číselník Dohody o setrvání v PPV - d0doh |
 +|dohOd |doh_od |Date(23) |Dohoda OD |
 +|dohDo |doh_do |Date(23) |Dohoda DO |
 +|txt |txt |String(500) |Text - volně použitelná položka |
 +|cislo |cislo |Long(18) |Číslo - volně použitelná položka |
 +|castka |castka |BigDecimal(18,​4) |Částka - volně použitelná položka |
 +|poznamka |poznamka |String(100) |Poznámka |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poIdpk |po_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmIdpk |zm_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |