Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Změnový soubor

Zachycuje průběh změn údajů vztahujících se k zaměstnancům v čase. Soubor se vytváří a doplňuje pouze automaticky a jeho obsahem jsou změny jednotlivých položek d0* souborů. Přesněji řečeno, jsou do něj zaznamenávány jen ty změny, které jsou uživateli podsystémů Personalistika a Mzdy požadovány.