Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d1enelement [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D1EnElement =====
 +EN, element
 +
 +D1_EN_ELEMENT- evropská norma
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +| |||Primární klíč |
 +|d1EnKateg |[[fk_d1enelement_d1enkateg|idpk_kategorie]] |[[d1enkateg|D1EnKateg]] |Cizí klíč - D1_EN_KATEG |
 +| |||Cizí klíč na nadřazenou kategorii EN. |
 +|kod |kod |String(50) |Kód |
 +| |||Kód elementu evropské normy |
 +|hodnota |hodnota |String(50) |Hodnota/​Název |
 +| |||Název elementu evropské normy |
 +|popis |popis |String(255) |Popis |
 +| |||Popis elementu evropské normy |
 +|uzivHodnoty |uziv_hodnoty |Boolean(1) |Uživatelská hodnota |
 +| |||Nevyužívá se |
 +|nutneVyplnit |nutne_vyplnit |Boolean(1) |Platnost |
 +| |||Umožňuje zneplatnění záznamu číselníku,​ aby nebyl zobrazován v nabídkách |