Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d1fncinnost [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D1FnCinnost =====
 +Činnosti/​kompetence
 +
 +D1_FN_CINNOST - činnosti a kompetence na pracovní funkci
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +| |||Primární klíč |
 +|nazev |nazev |String(1000) | |
 +|cinnosti |cinnosti |Boolean(1) | |
 +|osobnostni |osobnostni |Boolean(1) | |
 +|klic |klic |String(12) | |
 +|platny |platny |Boolean(1) |Platný |
 +| |||Označuje platný/​zneplatněný záznam. Neplatné záznamy se nezobrazují v nabídkách. |