Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d1fnpracfce [2016/10/30 08:18] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D1FnPracFce =====
 +Pracovní funkce - Charakteristika
 +
 +D1_FN_PRAC_FCE - Charakteristika pracovní funkce
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +| |||Primární klíč |
 +|dcisz |[[fk_d1fnpracfce_dcisz|idpk_obor]] |[[dcisz|Dcisz]] |Cizí klíč - DCISZ = 07 |
 +| |||Cizí klíč do číselníku oborů |
 +|d1ciselnByFkPrac |[[fk_d1fnpracfce_d1ciselnbyfkprac|fk_prac_fce_ciselnik,​ fk_prac_fce_klic1]] |[[d1ciseln|D1ciseln]] |Složený cizí klíč - D1CISELN = dp1fun |
 +| |||Číselník pracovních funkcí |
 +|d1ciselnByFkVzd |[[fk_d1fnpracfce_d1ciselnbyfkvzd|fk_vzdelani_ciselnik,​ fk_vzdelani_klic1]] |[[d1ciseln|D1ciseln]] |Složený cizí klíč - D1CISELN = da1vzddv |
 +| |||Číselník vzdělání |
 +|d1ciselnByFkRidicak |[[fk_d1fnpracfce_d1ciselnbyfkridicak|fk_ridicak_ciselnik,​ fk_ridicak_klic1]] |[[d1ciseln|D1ciseln]] |Složený cizí klíč - D1CISELN = dp1rp |
 +| |||Číselník řidičských oprávnění |
 +|d1ciselnByFkPc |[[fk_d1fnpracfce_d1ciselnbyfkpc|fk_pc_ciselnik,​ fk_pc_klic1]] |[[d1ciseln|D1ciseln]] |Složený cizí klíč - D1CISELN = dp1pc |
 +| |||Čiselník schopností práce s počítačem |
 +|delkaPraxe |delka_praxe |Long(18) |Délka praxe |
 +| |||požadovaná délka praxe v měsících |
 +|popis |popis |String(2550) |Popis pracovní funkce |
 +| |||Slovní popis pracovní funkce |
 +|dcisp1ByIdpkOdTarif |[[fk_d1fnpracfce_dcisp1byidpkodtarif|idpk_od_tarif]] |[[dcisp1|Dcisp1]] |Cizí klíč - DCISP1 |
 +| |||Cizí klíč do číselníku mzdových tarifů - tarif od |
 +|dcisp1ByIdpkDoTarif |[[fk_d1fnpracfce_dcisp1byidpkdotarif|idpk_do_tarif]] |[[dcisp1|Dcisp1]] |Cizí klíč - DCISP1 |
 +| |||Cizí klíč do číselníku mzdových tarifů - tarif do |