Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4fnpracfce [2017/11/29 14:11] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4FnPracFce =====
 +Charakteristiky pracovních funkcí
 +
 +Charakteristiky pracovních funkcí - vlastní definice pracovních funkcí. Pro každou funkci je zde jedna věta. Další informace jsou ve vazebních tabulkách
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|osfunkce |[[fk_d4fnpracfce_osfunkce|idpk_osfunkce]] |[[osfunkce|Osfunkce]] |Vazba na Číselník funkcí OSFUNKCE |
 +|o0ciselnikByIdpkObor |[[fk_d4fnpracfce_o0ciselnikbyidpkobor|idpk_obor]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Vazba na Číselník oborů vzdělání D0VZDOBOR |
 +|d0cisp1ByIdpkOdTarif |[[fk_d4fnpracfce_d0cisp1byidpkodtarif|idpk_od_tarif]] |[[d0cisp1|D0cisp1]] |Vazba na Číselník platových tarifů D0CISP1 - tarif od |
 +|d0cisp1ByIdpkDoTarif |[[fk_d4fnpracfce_d0cisp1byidpkdotarif|idpk_do_tarif]] |[[d0cisp1|D0cisp1]] |Vazba na Číselník platových tarifů D0CISP1 - tarif do |
 +|o0ciselnikByIdpkVzd |[[fk_d4fnpracfce_o0ciselnikbyidpkvzd|idpk_vzd]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Vazba na Číselník stupňů vzdělání D0VZDST |
 +|rpSkupiny |rp_skupiny |String(15) |Skupiny pro řidičský průkaz |
 +|o0ciselnikByIdpkPc |[[fk_d4fnpracfce_o0ciselnikbyidpkpc|idpk_pc]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Vazba na Číselník práce s PC D4PC |
 +|delkaPraxe |delka_praxe |Long(18) |Délka praxe |
 +| |||Požadovaná délka praxe v měsících |
 +|popis |popis |String(2550) |Slovní popis pracovní funkce |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poKdo |po_kdo |Integer(9) |Uživatel, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |