Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4lppzz [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4LpPzz =====
 +Pomocné "​view"​
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|id.idpkPlan |idpk_plan |Long(18) |ID záznamu |
 +|id.idpkUdalost |idpk_udalost |Long(18) |ID záznamu |
 +|id.idpkUcastnik |idpk_ucastnik |Long(18) |ID záznamu |
 +|oscis |oscis |Integer(9) |Osobní číslo |
 +|jmPrijm |jm_prijm |String(50) |Příjmení |
 +|jmJmeno |jm_jmeno |String(50) |Jméno |
 +|jmTitulP |jm_titul_p |String(35) |Titul (před příjmením) |
 +|jmTitulZ |jm_titul_z |String(10) |Titul (za příjmením) |
 +|idpk |idpk_daido |Long(18) |ID |
 +|funkce |funkce |String(6) |Funkce |
 +|utvar |utvar |String(15) |Útvar |
 +|datumNarozeni |datum_narozeni |Integer(9) |Datum narození |
 +|pritomen |pritomen |Boolean(1) |Účastníci plánovaných akcí - přítomnost |
 +|absolvovani |absolvovani |Date(23) |Účastníci plánovaných akcí - absolvování |
 +|kdy |kdy |Date(23) |Termín plánu akcí |
 +|plan |plan_nazev |String(50) |Název plánu |
 +|typNazev |typ_nazev |String(50) |Typ akce - její název |
 +|tableName |table_name |String(50) |Název tabulky událostí |
 +|ozNazev |oz_nazev |String(50) |Název OZ, kurzu, školení |
 +|elementPopis |element_popis |String(255) |Popis OZ, kurzu, školení |
 +|ozKod |oz_kod |String(50) |Kód OZ, kurzu, školení |
 +|lpPeceNazev |lp_pece_nazev |String(50) |Název lékařské péče |
 +|pocetProhlidek |pocet_prohlidek |Long(18) |Počet prohlídek LP |
 +|intervalProhlidek |interval_prohlidek |Long(18) |Interval prohlídek, jednotkou jsou měsíce |
 +|rizFunkceNazev |riz_funkce_nazev |String(255) |Název pracovních funkcí na rizikových pracovištích |