Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Obnosy financování

U nedokončených akcí lze sledovat rozčlenění počátečních stavů, předpokládaných výší investic a obnosů investic dle způsobu financování (vlastní investice, úvěr, dotace) - toto vzniklo na základě požadavků uživatelů. Pokud není potřeba rozlišovat investice dle způsobu financování, stačí pořídit v číselníku zdrojů krytí investic GIZDROJ jeden kód a tato se bere jako vlastní investice. Věty obnosů investic jsou uloženy v tabulce giio.