Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4plozensub [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4PlOzEnSub =====
 +Subselect :  obsahuje všechna platná školení odborných způsobilostí,​ která kdy proběhla.
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|d1EnElement |idpk_element |[[d1enelement|D1EnElement]] |Cizí klíč na tabulku EN, element |
 +|d1EnKateg |idpk_kateg |[[d1enkateg|D1EnKateg]] |Cizí klíč na tabulku kategorií |
 +|d0PlVazba |idpk_udalost |[[d0plvazba|D0PlVazba]] |Cizí klíč na tabulku událostí plánu |