Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:dcisp1 [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída Dcisp1 =====
 + ​Platové tarify
 +
 +Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů - DCISP
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|typ |typ |Character(1) |Typ číselníku |
 +|kod |kod |Character(1) |Kód číselníku |
 +|trida |trida |Short(4) |Platová třída |
 +|stupen |stupen |Short(4) |Platový stupeň |
 +|praxe |praxe |Short(4) |Délka praxe |
 +|tarif |tarif |BigDecimal(12,​4) |Platový tarif |