Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:dcisz [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída Dcisz =====
 + ​Základní číselníky
 +
 +Základní číselníky podsystému - DCISZ
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|typ |typ |String(2) |Typ číselníku |
 +|kl |kl |String(10) |Klíč |
 +|nazev |nazev |String(34) |Název |
 +|perioda |perioda |Short(4) |Perioda RRMM |
 +|vazbaLp |vazba_lp |String(6) |Vazba na LP |
 +|norma1 |norma1 |String(3) |Norma 1 |
 +|norma2 |norma2 |String(3) |Norma 2 |
 +|norma3 |norma3 |String(3) |Norma 3 |
 +|norma4 |norma4 |String(3) |Norma 4 |
 +|norma5 |norma5 |String(3) |Norma 5 |
 +|rez |rez |String(9) |...rezerva |