Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:dcuznal [2016/10/30 08:18] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída Dcuznal =====
 +Znalosti
 +
 +Odborné a jazykové znalosti - DCUZNAL
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|jazyk |jazyk |String(2) |Hodnota z O6R |
 +| |||Kód řeči (cizího jazyka) |
 +|o0ciselnikByIdpkDosazJaz |[[fk_dcuznal_o0ciselnikbyidpkdosazjaz|idpk_dosaz_jaz]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Vazba na číselník d0jazst - Jazykové znaklosti |
 +| |||Stupeň dosažené jazykové znalosti |
 +|d4oz |[[fk_dcuznal_d4oz|idpk_zpusobilost]] |[[d4oz|D4oz]] |Vazba na číselník odborné způsobilosti - D4OZ |
 +| |||Odborná způsobilost |
 +|o0ciselnikByIdpkDosazZp |[[fk_dcuznal_o0ciselnikbyidpkdosazzp|idpk_dosaz_zp]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Vazba na číselník d4ozst - Stupeň odborné způsobilosti |
 +| |||Stupeň dosažené odborné způsobilosti |
 +|poznamka |poznamka |String(100) |Poznámka |
 +|dcuch |[[fk_dcuznal_dcuch|idpk_dcuch]] |[[dcuch|Dcuch]] |vazba na tabulku DCUCH |
 +| |||vazba na tabulku DCUCH |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poIdpk |po_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmIdpk |zm_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |