Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:dczam [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída Dczam =====
 +Historie zaměstnání
 +
 + ​Historie zaměstnání zaměstnance - DCZAM
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|oscis |oscis |Integer(9) |Osobní číslo |
 +|oscisVzt |oscis_vzt |Character(1) |Pracovněprávní vztah |
 +|prefixJm |prefix_jm |String(5) |Prefix jména |
 +|v |v |Character(1) |Stav zaměstnání v OJ |
 +|orgMisto |org_misto |String(15) |Organizační místo |
 +|orgMistot |org_mistot |String(35) |Organizační místo - text |
 +|funkce |funkce |String(6) |Funkce |
 +|funkcet |funkcet |String(35) |Funkce -text |
 +|kzamr |kzamr |String(6) |Číslo funkce podle CZ-ISCO(zařazení) |
 +|kzamrt |kzamrt |String(35) |CZ-ISCO - text |
 +|utvar |utvar |String(15) |Útvar (organizace) |
 +|utvart |utvart |String(35) |Útvar - text |
 +|od |od |Integer(9) |Zaměstnání od: |
 +|do_ |do |Integer(9) |Zaměstnání do: |
 +|praxe |praxe |Integer(9) |Praxe ve dnech |
 +|praxeRoky |praxe_roky |Short(4) |Praxe-roky |
 +|praxeDny |praxe_dny |Short(4) |Praxe-dny |
 +|kracZpuso |krac_zpuso |Character(1) |Krácení započitatelné praxe |
 +|krac1 |krac_1 |Short(4) |Krácení 1 |
 +|krac2 |krac_2 |Short(4) |Krácení 2 |
 +|prizPraxe |priz_praxe |Integer(9) |Přiznaná praxe ve dnech |
 +|prizRoky |priz_roky |Short(4) |Přiznaná praxe - roky |
 +|prizDny |priz_dny |Short(4) |Přiznaná praxe - dny |
 +|zapoPraxe |zapo_praxe |Integer(9) |Započitatelná praxe ve dnech |
 +|zapoRoky |zapo_roky |Short(4) |Započitatelná praxe - roky |
 +|zapoDny |zapo_dny |Short(4) |Započitatelná praxe - dny |
 +|tabKlic |tab_klic |String(2) |KLíč do tabulka platových tarifů DCISP |
 +|trida |trida |Short(4) |Třída |
 +|stupen |stupen |Short(4) |Stupeň |
 +|poznamka |poznamka |String(60) |Poznámka |
 +|vyh1 |vyh_1 |Character(1) |Výhybka1 - pracovní jubilea |
 +|vyh2 |vyh_2 |Character(1) |...rezerva |
 +|vyh3 |vyh_3 |Character(1) |...rezerva |
 +|vyh4 |vyh_4 |Character(1) |...rezerva |
 +|vyh5 |vyh_5 |Character(1) |...rezerva |
 +|vyhU1 |vyh_u1 |Character(1) |Výhybka1 - uživatelská |
 +|vyhU2 |vyh_u2 |Character(1) |Výhybka2 - uživatelská |
 +|vyhU3 |vyh_u3 |Character(1) |...rezerva |
 +|vyhU4 |vyh_u4 |Character(1) |...rezerva |
 +|vyhU5 |vyh_u5 |Character(1) |...rezerva |
 +|rez |rez |String(6) |...rezerva |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poDatum |po_datum |Integer(9) |Datum pořízení záznamu |
 +|poCas |po_cas |Integer(9) |Čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Integer(9) |Datum poslední změny záznamu |
 +|zmCas |zm_cas |Integer(9) |Čas poslední změny záznamu |