Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:dkn [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída Dkn =====
 +dkn - Číselník NUTS                 
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|dknNuts |dkn_nuts |String(20) |001 Kód NUTS |
 +| |||Kód NUTS\\ |
 +|dknUroven |dkn_uroven |Character(1) |002 Úroveň |
 +| |||Úroveň :  0 - stát (ČR)\\ ​           1 - území (CR)\\ ​           2 - oblast (tj. seskupení krajů)\\ ​           3 - kraj   (tj. vyšší územně správní celky- VÚSC)\\ ​           4 - okres\\ ​           5 - základní územní jednotka = ZÚJ (tj. zpravidla obec)\\ |
 +|dknNazev |dkn_nazev |String(60) |003 Název |
 +| |||Název (země, území, oblasti, kraje, okresu, obce).\\ |
 +|dknPopis1 |dkn_popis1 |String(60) |004 Popis 1 |
 +| |||Popis - 1. část.\\ |
 +|dknPopis2 |dkn_popis2 |String(60) |005 Popis 2 |
 +| |||Popis - 2. část.\\ |
 +|dknPsc |dkn_psc |String(10) |006 Psč obce |
 +| |||Poštovní směrovací číslo\\ ​ (má význam pouze u obcí).\\ |
 +|dknTlfPred |dkn_tlf_pred |String(10) |007 Tel.předčíslí |
 +| |||Telefonní předčíslí\\ |