Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Pracovní úrazy

Co je pracovní úraz

Pracovním úrazem je poškození na zdraví zaměstnance nebo jeho smrt při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

  • Dle § 105 odst. 1 Zákoníku práce musí zaměstnavatel vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku každého pracovního úrazu.
  • Dle § 105 odst. 2 ZP musí v knize úrazů vést evidenci všech pracovních úrazů, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost delší než tři kalendářní dny (popř. žádná pracovní neschopnost).
  • Dle § 105 odst. 3 ZP při pracovní neschopnosti delší než tři kalendářní dny a při úmrtí zaměstnance musí zaměstnavatel nejpozději do pěti pracovních dnů po oznámení úrazu vyhotovit záznam o pracovním úrazu a vést o pracovním úrazu dokumentaci (dle Nařízení vlády č. 201/2010Sb.).

Druhy pracovních úrazů

  • Smrtelný - takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel.
  • Hospitalizace delší než 5 dní – takové poškození zdraví, jehož ošetřování si vyžádalo pobyt v nemocnici delší než 5 kalendářních dnů.
  • Ostatní – takové poškození zdraví, na jehož následky je postižený v dočasné pracovní neschopnosti.

Hlášení pracovních úrazů

Soubor Pracovních úrazů( dcpur )obsahuje taxativní seznam údajů, uvedené v §2 odst.1 nařízení vlády č. 201/2010Sb. a které musí nově od 1.ledna 2011 evidence úrazů obsahovat.

Součástí agendy jsou dvě tiskové sestavy „Záznam o úrazu – hlášení změn“ a „Záznam o úrazu“.

Údaje na obrazovce jsou uspořádány do skupin A až E, tak jak jejich řazení odpovídá pořadí tisku na formuláři „Záznam o úrazu - hlášení“.

A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu.

B. Údaje o zaměstnavateli, u kterého k úrazu došlo – tyto údaje se vyplňují pouze v případě, že se nejedná o zaměstnavatele uvedeného v části A záznamu.

C. Údaje o úrazem postiženém zaměstnanci – po vyplnění osobního čísla zaměstnance se údaje, které jsou v systému dotahují ze souborů personalistiky.

D. Údaje o úrazu – obsahuje informace o vzniku, příčině, zdroji úrazu. Tyto informace jsou obsáhlé, vyplňujete je na dvou listech „Údaje o úrazu I“, „Údaje o úrazu II“.

E. Vyjádření úrazem postiženého zaměstnance a svědků úrazu.

Tisk formulářů pro pracovní úraz

Tisk

Formuláře : "Záznam o úrazu - hlášení změn" a "Záznam o úrazu"