Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:kmenova_data [2014/09/17 09:07]
orsoftopen:kmenova_data [2014/09/17 08:07] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Kmenová data =====
 +Kmenová data obsahují volby pro aktualizaci kmenových dat a základních číselníků aplikace OrsoftOpen.
  
 +  * **Adresář** - adresář dodavatelů/​odběratelů a navazující tabulky
 +  * **Doklady** - dokladové řady, doklady aj.
 +  * **Nositelé** - nositelé nákladů a navazující tabulky
 +  * **Parametry** - číselníky a konfigurace
 +  * **Mimořádné akce** - akce prováděné mimořádně nebo jednorázově,​ např. importy dat z webu apod.