Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Číselníky adresáře doplněk

V této kapitole se nalézá popis číselníků využívaných zejména v doplňku adresáře nebo s doplňkem velmi úzce souvisí.

Platební podmínky

 • Kód - zadává se kód platební podmínky, který se přednastavuje v obchodním doplňku adresáře a přednabízí se do faktur.
 • Hodnota - název platební podmínky.
 • Splatnost - zadává se přednastavený počet dnů splatnosti faktur.
 • Ode dne - lze zadat i pevný den v měsíci, od kterého se počítá splatnost - např. od 1.v měsíci .
 • Úrok.sazba - prozatím se nepoužívá.

Skupiny firem

 • Kód - zadává se kód skupiny, který se nastavuje v obchodním doplňku adresáře a využívá se zejména v rozborech prodeje.
 • Hodnota - název skupiny firem.

Trasy

 • Kód - zadává se kód trasy, který se přednastavuje v obchodním doplňku adresáře a přednabízí se do dodacích listů.
 • Hodnota - název trasy.
 • Řidič - je možno vypnit jméno řidiče nebo SPZ auta (přednabízí se do dodacích listů).

Vazby firem

 • Firma odběratel - zadává se číslo odběratele z adresáře firem.
 • Firma konečný příjemce - zadává se číslo příjemce z adresáře firem, který patří pod výše uvedeného odběratele.
 • Firma holding - zadává se číslo firmy/holdingu pod který patří uskupení odběratelů.
 • Způsob fakturace - zadává se způsob fakturace na odběratele respektive na příjemce. Údaj může nabývat hodnot:
  • 0…při slučování DL do faktur se postupuje dle volby standard(tzv.nulový řádek)
  • 1… - „ - se NEPROVÁDÍ slučování. Co dodací list to faktura.
  • 2… - „ - se slučují DL za PŘÍJEMCE.
  • 3… - „ - se slučují DL na ODBĚRATELE celkem.
  • 4… - „ - se slučují DL za příjemce a číslo OBJEDNÁVKY.
  • 5… - „ - se slučují DL za odběratele a číslo OBJEDNÁVKY.
  • 6… - „ - se slučují DL za příjemce a číslo ZAKÁZKY.
  • 7… - „ - se slučují DL za odběratele a číslo ZAKÁZKY.

Stanice

 • Kód - zadává se kód stanice veřejné hromadné dopravy (není moc využíván).
 • Hodnota - název stanice.
 • Číslo - číslo stanice (např. dle uzancí ČD).
 • Typ - typ (A…autobus/V…vlak).
 • Rozlišení - specifický znak.
 • Zkratka - zkratka stanice.

Regiony

 • Kód - zadává se kód regionu, který se vyplňuje v doplňku adresáře a slouží především pro rozbory prodeje.
 • Hodnota - název regionu.