Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Dědění z rodičovského profilu

Každý profil může obsahovat záznam typu rodičovský profil. Znamená to, že je od tohoto profilu odvozen a přebírá od něho všechna oprávnění. Pokud má navíc definována oprávnění vlastní, tak se s oprávněními rodičovského profilu sčítají, přičemž vlastní oprávnění mají přednost. Práva k jednotlivým atributům se sčítají samostatně. Rodičovské profily lze např. použít pro vytváření skupin profilů s malými odlišnostmi v právech.

Dědění z rodičovského profilu

V příkladu výše je profil Personalista odvozen od profilu ZAMESTNANEC. Dědí všechna jeho práva. Práva k orsoft.lz.* jsou definována u vlastního profilu i rodiče a sčítají se, přednost má vlastní profil.