Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vzhled a uspořádání

Orsoft Open je typový software. Prakticky to znamená, že byl navržen tak, aby vyhovoval většině uživatelů. Může se však stát, že u konkrétního uživatele nastane situace, že by mu drobné úpravy uspořádání pracovní obrazovky významně usnadnily práci. K dispozic jsou nástroje, které tyto změny umožňují. Drobné změny si může konkrétní uživatel udělat sám (pokud je má v oprávnění povolené). Budou platné pouze pro jeho osobu. Větší změny či změny, které budou platit pro skupinu uživatelů či všechny uživatele by měl provádět správce systému. Podrobný popis nástrojů pro správce systému je v nápovědách k Administraci systému.

Co si může změnit běžný uživatel?

Změna sloupců tabulky

Sloupce tabulky je možné odstranit, přidat nebo změnit jejich pořadí. Postup ve všech třech případech je obdobný, takže uvádíme nejběžnější případ -přidání nového sloupce do tabulky.

Standardní stav tabulky Číselník bankovních ústavů:

Pro úpravy vzhledu použijeme tuto ikonu . Po kliknutí na ni se objeví následující nabídka:

Po kliknutí na nabídku Správa pohledů se na pracovní ploše otevře nástroj k úpravě vzhledu a uspořádání oblasti pro data. Na levé straně obrazovky jsou všechny sloupce tabulky, na pravé straně jsou aktuálně vybrané sloupce tabulky. Současné sloupce chceme rozšířit o ulici, kde banka sídlí, abychom mohli jednotlivé bankovní ústavy lépe identifikovat. Na levé straně tedy označíme sloupec „Adresa - ulice“ a přesuneme na pravou stranu obrazovky. Pomocí šipek upravíme pořadí sloupce „Adresa-ulice“ tak, aby byl umístěn za názvem bankovního ústavu. Kliknutím na tlačítko OK uložíme nové uspořádání sloupců.

Po uložení je již doplněn nový sloupec s názvem „Adresa-ulice“. Nově upravený pohled platí pouze pro uživatele, který si jeho úpravu provedl - jde o tzv. uživatelský pohled. Na tuto skutečnost upozorňuje červené orámování ikony „Pohled“ - viz obrázek. Uživatelský pohled si může uživatel vypnout - stačí kliknout na ikonu pohled a vybrat nabídku Vypnout uživatelský pohled.

Změny detailu tabulky

Je možné provádět i úpravy ve vlastním uspořádání tabulky. Klikneme opět na ikonu „Pohledy“ - Správa pohledů - tlačítko Upravit detail. Otevře se nám návrh detailu, kde je možné provádět úpravy jednotlivých položek.

Jednoduchý příklad je uveden na následujícím obrázku:

Místo „Název banky“ chceme mít na obrazovce pouze kratší text banka - provedeme tedy změnu v místě, kam ukazuje zelená šipka. Chceme-li jakoukoliv položku zvýraznit pro pořízení, můžeme zaškrtnout pole „Důležité“. Po uložení nového nastavení (opět platí jen pro konkrétního uživatele) se v detailu zobrazuje pouze text Banka. Označení důležitých údajů se projeví jen při pořízení nového záznamu zelenou čárkou na levé straně pořizovaného pole.

Upozornění! Veškeré uživatelské úpravy provádějte s rozvahou a pouze v případě, že jsou nezbytně nutné. Větší množství uživatelských úprav může zkomplikovat komunikaci.

Uživatelské atributy

Pokud se dostanete do situace, že potřebujete evidovat nějaké konkrétní informace a nenašli jste pro ně v příslušné tabulce odpovídající „políčka“, je pro vás určen nástroj s názvem Uživatelské atributy. Tento nástroj můžete použít z jakéhokoliv pořizovací obrazovky, kde je k dispozici následující ikona:

Po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí tabulka, ve které lze zadat nové položky. Zadává se nejen název položky, ale i datový typ a rozsah.

Při novém otevření tabulky se jako poslední záložka v tabulce zobrazí Uživatelské atributy. S položkami takto zadanými se pracuje stejně jako s ostatními položkami záznamu. Jsou k dispozici i pro vytváření tiskových výstupů.