Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Orsoft Open

Příplatky

Příplatky za ztížené pracovní prostředí

Na této obrazovce lze prohlížet a nastavit zaměstnancům příplatky za ztížené pracovní prostředí.

Kód - lze vybírat z číselníku příplatků T1mdk a to pouze ty, které mají nastaven příznak pgm na volbu „PRIPLATKY“.

Název - dotahuje se z tabulky příplatků T1mdk.

Hod - počet odpracovaných hodin ve ztíženém prostředí

Kč/Hod - je-li v číselníku příplatků zadáno pole t1mdk.Sazba dotahuje se údaj z tohoto pole. Jestliže je v číselníku příplatku vyplněno pole „Tabmg“ - odkaz na kód v Megatabulce, dotahuje se údaj z Megatabulky z pole tabmg.sazba.

Tlačítko „Přidej příplatek“ není přístupné v režimu Opravy (Editace) pro Zaměstnance se smluvními platy ).

Příplatky za noční, odpolední, so/ne

Počty odpracovaných hodin (za noční, odpolední, atd. práci) lze dolnit do jednotlivých polí formuláře. Hodiny se zapisují a načítají z tabulky Tamd. Program automaticky každému poli přiřazuje kód z číselníku příplatků s příznakem pgm „HOD_PRIPLATKY“.

Číselník příplatků lze editovat po stisku ikony Další v menu.