Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Konfigurace ekonomických podmínek

Na tomto místě je možné nastavit výchozí hodnoty pro ekonomické podmínky.

 • Kód tuzemské měny - kód měny, která bude Orsoftem Open považována za domácí měnu
 • Kód přepočtené měny - kód měny, na kterou budou úlohy Orsoftu Open přepočítávat
 • Uzavřené účetní období - datum účetní závěrky
 • Finanční účetnictví Orsoft Open - pokud je položka zaškrtnuta, nejde již odškrtnout a od této chvíle už bude účetní závěrku provádět pouze Orsoft Open nikoli původní Orsoft. Pokud položka není zaškrtnuta, znamená to, že účetní závěrku nyní ještě provádí původní Orsoft.
 • Uzavřené období PAP - uzavřené období pro pomocný analytický přehled
 • Uzavřené období DPH - uzavřené období pro DPH
 • Odevzdávat pomocný analytický přehled PAP
  • Ne - neodevzdávat přehled
  • Ano, bez konsolidace - odevzdat, bez naplnení
  • Ano, včetně konsolidace - odevzdat, včetně naplnení
  • Ano, včetně konsolidace, bez P22 apod. - odevzdat, včetně naplnení, ale bez subjektů označených P22 apod.
 • PAP účtovat v podsystémech - nastavení účtování v podsystému pro pomocný analytický přehled
 • Pomocný konsolidační přehled PKP
  • Odevzdávat PKP - zda odevzdávat PKP
  • Sestavujeme konsolidovanou účetní uzávěrku - zda se má sestavovat konsolidovaná účetní uzávěrka
  • Typ účetní jednotky pro konsolidaci
   • ovládaná osoba
   • osoba pod podstatným nebo společným vlivem
   • DSO
  • Účtujeme podle vyhlášky
   • 500/2002 Sb.
   • 504/2002 Sb.
   • 410/2009 Sb.
  • PKP účtovat v podsystémech - nastavení účtování v podsystému pro pomocný konsolidační přehled
 • ZIS dodaný ORTEXem - musí být zaškrtnuto v případě, že se vedle Orsoftu provozuje také systém ZIS (zákaznický informační systém) dodaný Ortexem.
 • DPH dle zákona 80/2019 Sb. - je-li zaškrtnuto, pracuje se s DPH podle uvedeného zákona.
 • Kontrola účetního datumu - kontrola, zda se účetní datum příliš neodchyluje zpět nebo vpřed od aktuálního datumu. Toto nastavení je použito u vybraných úloh Orsoftu Open.
  • Datum zpět
   • Ne - nekontrolovat
   • Ano - informace - kontrolovat s varováním
   • Ano - blokace - kontrolovat s blokací
  • Počet měsíců zpět - počet měsíců pro kontrolu zpět
  • Datum vpřed
   • Ne - nekontrolovat
   • Ano - informace - kontrolovat s varováním
   • Ano - blokace - kontrolovat s blokací
  • Počet měsíců vpřed - počet měsíců pro kontrolu vpřed