Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam komunikace s EET

Informace o nastavení komunikace EET je v Kmenová data/Parametry/Konfigurace/Konfigurace EET

  • Na tomto formuláři je vidět seznam všech odeslaných dokladů na EET. Ty co nebyly z nějakého důvodu přijaty nemají kód FIK. Jejich počet je vidět v horním tlačítku Odeslat EET (X).
  • Odtut lze nepřijaté doklady znovu poslat. K tomu se využijí všechny původní informace o tržbě. Pouze informace o podpisovém klíči se vezmou z aktuální konfigurace. Ergo kladívko - Kdo se snaží znovu poslat neodeslané EET, musí mít podpisový klíč a správnou konfiguraci EET.
  • Pokud se jedná o doklad z Orfertu (CFakturaVydana), tak po úspěšném poslání dojde k opříznakování na faktuře

Tlačítko s počtem dokladů k odeslání:

o0eet0_tlacitko.jpg

Po znovuodeslání se napíše na obrazovku log o tom, co se podařilo odeslat a co ne.

o0eet0_log.jpg