Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

RÚIAN

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí je celostátní číselník udržovaný ČÚZK.

V polovině roku 2012 byl úspěšně spuštěn provoz systému základních registrů veřejné správy ČR. Jeden ze čtyř základních registrů je i registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). RÚIAN je veřejný seznam, který umožňuje uživatelům z řad veřejné, ale i komerční a akademické sféry, dálkový přístup přes internet - aplikace Veřejného dálkového přístupu (VDP) k datům RÚIAN je dostupná zdarma a bez registrace na internetové adrese: vpd.cuzk.cz.

Data jsou v RÚIANu uložena v této logické struktuře:

orn_ruian_dm.jpg

IS Orsoft Open používá zjednodušený datový model obsahující tyto tabulky:

 • ORN_ADRESNI_MISTO
 • ORN_CAST_OBCE
 • ORN_ULICE
 • ORN_MOMC
 • ORN_OBEC
 • ORN_OKRES
 • ORN_STAVEBNI_OBJEKT
 • ORN_KATASTRALNI_UZEMI
 • ORN_PARCELA

Datový model oblasti RÚIAN v IS Orsoft Open

RÚIAN v Kmenových datech

V Kmenových datech je možné:

 • Konfigurovat práci s RUIANEM
 • Stáhnout data RUIAN (a to také pomocí batch režimu)
 • Zobrazit číselník Adresních míst

V IS Open je RÚIAN použit na těchto místech:

 • Personalistika - adresy osob
 • Cestovní příkazy - adresa, kam nás vede služební cesta
 • ZIS - Odběrná místa mohou být umístěna na adresní místo a zobrazena na mapě (vazba na odečtová zařízení)

Konfigurace RÚIAN

V konfiguraci RUIAN lze zvolit následující možnosti:

 • Stahovat parcely - při zadání této možnosti se budou stahovat i data do tabulky ORN_PARCELY. Pozor! Jedná se o velký objem dat! Je vhodné kombinovat s výběrem okresu. Jestliže v okrese je cca 30.000 adresních míst, tak parcel je kolem 200.000.
 • Zadejte seznam kódů okresů ke stažení - pokud v tomto poli uvedete čísla okresů (oddělená čárkami) dojde ke stažení adresních míst a parcel jen v rámci těchto okresů.
 • Mazat stažené ZIPy po zpracování - Při stahování dat z vdp.cuzk.cz se stahují pro každou obec jeden ZIP soubor obsahující XML data. Stahuje se cca 1 GB dat. Data jsou stažena do $TEMP$ adresáře operačního systému a mají prefix orn_orsoft_*.zip

Stahování číselníků RÚIAN

Při stahování dat z vpd.cuzk.cz si můžeme vybrat z několika možností:

 • Import z webu - Stáhnou se data a občerství se tabulky ORN_*. Pokud je zadaný určitý seznam okresů stáhnou se adresní místa a parcely jen z tohoto okresu. Ostatní tabulky se naplní všechny (okresy, obce, ulice, …)
 • Import z adresáře - V případě, že již máte data stažena z vpd.cuzk.cz tak lze importovat do Orsoft Open tato (již stažená) data. Moc se tím neušetří - více času trvá import do OO než vlastní stažení.
 • Import obcí a okresů - Pokud nechceme importovat vše do číselníků, tak touto volbou naimportujeme obce a okresy a následně můžeme konfigurovat stažení jen některých okresů.

Zobrazení adresních míst

Zobrazení adresních míst