Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Dimenze

Dimenze a související tabulky

  • Účty - účtový rozvrh a související tabulky
  • Útvary - útvary a navazující tabulky
  • Zakázky - zakázky a archiv zakázek
  • Ceník - základ ceníku
  • Osoby - prohlížení osob
  • Volitelné dimenze - volitelné dimenze
  • Definice dimenzí - seznam a definice dimenzí
  • Katalog - původní cobolský katalog Orsoftu (tabulka o4katal)