Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Osobní upomínky

Osobní upomínky je velmi jednoduchá aplikace, pomocí které si mohou osoby pracující s IS Orsoft zadávat pro sebe upomínky ve formě krátkého textu (analogie upomínek v mobilu). Každá osoba může zadávat upomínky pouze sama sobě, vidí pouze své upomínky. Výjimku pro přístup k upomínkám má administrátor - z navigace má přístup k upomínkám všech osob. Upomínky jsou omezeny datem platnosti upomínky do - po tomto datu se již nezobrazují. Přístup k upomínkám je buď z navigace v Základní části - Kmenová data - Číselníky nebo z panelu s názvem Informace.