Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:o0:oo_davky [2016/09/23 07:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Dávkové spouštění úloh ======
 +
 +Orsoft Open lze spouštět v **dávkovém režimu**. Ten spočívá v tom, že po spuštění dávky se nezobrazí úvodní nabídka, ale pouze **se provede v parametrech specifikovaná úloha** nebo úlohy a poté Orsoft skončí. Dávky lze naplánovat pro **noční spouštění**. 
 +
 +Dávkově lze spouštět **pouze vybrané úlohy**, které v sobě mají zapracovanou podporu pro dávkové spouštění. 
 +
 +Pro **zprovoznění nové dávkové úlohy** je potřeba vytvořit novou dávku. Vzorová dávka s názvem **//[[orsoftopen:o0:oo_davkavzor|batch_x_vzor.cmd]]//** je k dispozici v adresáři **//vzor\opensrv\data\davky//**. Pro vybrané úlohy mohou být dávky již předpřipravené a jsou součástí instalace, nalézají se opět v adresáři //vzor\opensrv\data\davky//.  
 +
 +**Pravidla pro tvorbu a spouštění dávek**
 + 
 +  * Aby bylo možné dávku spustit, **musí již běžet server Orsoftu**, RMI port serveru se plní do DRMI_PORT. 
 +  * **Doporučené umístění dávky** je: opensrv/data.x/davky. Odtud by se měla spouštět. 
 +  * **Doporučený název dávky** je batch_<x>_<akce>.cmd, kde <x> je zkratka (písmeno) podsystému a <akce> je vlastní název dávky, např. batch_o_aktPriznInsol.
 +  * **[[orsoftopen:o0:oo_davkavzor|Vzorový obsah dávky]]** je **potřeba doplnit o tyto parametry**:
 +            *  **[nazev]** ... popisný název dávky, např. [nazev]=Aktualizace priznaku insolvence
 +            *  **<port>** ... RMI port již běžícího serveru, např. <port>=2099
 +            *  **[-login:<jmeno>]** ... login uživatele, např. [-login:<jmeno>]=-login:23
 +            *  **<beanName>** ... identifikátor služby, např. <beanName>=o6aDao pro služby týkající se adresáře
 +            *  **[parametry]** ... parametry služby, např. [parametry]=aktualizacePriznakuInsolvence pro úlohu Aktualizace příznaku insolvence
 +  * **Údaje <beanName> a [parametry]** bývají uvedeny v nápovědě k úloze, jinak je potřeba si je vyžádat od ORTEXu.
 +  
  
orsoftopen/o0/oo_davky.txt · Poslední úprava: 2016/09/23 07:33 (upraveno mimo DokuWiki)