Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:o0:oo_davky [2016/09/23 07:33]
orsoftopen:o0:oo_davky [2016/09/23 08:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Dávkové spouštění úloh ======
 +
 +Orsoft Open lze spouštět v **dávkovém režimu**. Ten spočívá v tom, že po spuštění dávky se nezobrazí úvodní nabídka, ale pouze **se provede v parametrech specifikovaná úloha** nebo úlohy a poté Orsoft skončí. Dávky lze naplánovat pro **noční spouštění**. ​
 +
 +Dávkově lze spouštět **pouze vybrané úlohy**, které v sobě mají zapracovanou podporu pro dávkové spouštění. ​
 +
 +Pro **zprovoznění nové dávkové úlohy** je potřeba vytvořit novou dávku. Vzorová dávka s názvem **//​[[orsoftopen:​o0:​oo_davkavzor|batch_x_vzor.cmd]]//​** je k dispozici v adresáři **//​vzor\opensrv\data\davky//​**. Pro vybrané úlohy mohou být dávky již předpřipravené a jsou součástí instalace, nalézají se opět v adresáři //​vzor\opensrv\data\davky//​.  ​
 +
 +**Pravidla pro tvorbu a spouštění dávek**
 + 
 +  * Aby bylo možné dávku spustit, **musí již běžet server Orsoftu**, RMI port serveru se plní do DRMI_PORT. ​
 +  * **Doporučené umístění dávky** je: opensrv/​data.x/​davky. Odtud by se měla spouštět. ​
 +  * **Doporučený název dávky** je batch_<​x>​_<​akce>​.cmd,​ kde <x> je zkratka (písmeno) podsystému a <​akce>​ je vlastní název dávky, např. batch_o_aktPriznInsol.
 +  * **[[orsoftopen:​o0:​oo_davkavzor|Vzorový obsah dávky]]** je **potřeba doplnit o tyto parametry**:​
 +            *  **[nazev]** ... popisný název dávky, např. [nazev]=Aktualizace priznaku insolvence
 +            *  **<​port>​** ... RMI port již běžícího serveru, např. <​port>​=2099
 +            *  **[-login:<​jmeno>​]** ... login uživatele, např. [-login:<​jmeno>​]=-login:​23
 +            *  **<​beanName>​** ... identifikátor služby, např. <​beanName>​=o6aDao pro služby týkající se adresáře
 +            *  **[parametry]** ... parametry služby, např. [parametry]=aktualizacePriznakuInsolvence pro úlohu Aktualizace příznaku insolvence
 +  * **Údaje <​beanName>​ a [parametry]** bývají uvedeny v nápovědě k úloze, jinak je potřeba si je vyžádat od ORTEXu.
 +  ​