Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:o0:pohledy [2014/11/18 12:55]
orsoftopen:o0:pohledy [2014/11/18 13:55] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Správa a výběr sloupců zobrazení (pohledy) ======
 +
 +
 +===== Seznámení =====
 +
 +
 +Tento dialog slouží k vlastní definici zobrazení sloupců tabulky datového modelu a jejich přiřazení uživateli nebo skupině uživatelů z určitého profilu. Taktéž se bude nabízí při výběrů sloupců pro export do excelu. Tlačítko pohledy editačního programu lze uživateli povolit či zakázat pomocí oprávnění profilu přes id úlohy ors.browse.upravitPohled.
 +
 +===== Výběr sloupců =====
 +
 +
 +Vlastní výběr sloupců probíhá tak, že v levé části okna ve stromové struktuře pomocí tlačítka myši nebo pomocí kombinace klávesy **Ctrl a tlačítka myši** označíme jeden nebo více sloupců, které následně tlačítkem **Přidat vybrané** vložíme mezi vybrané sloupce v pravé části okna.
 +
 +
 +Vybrané sloupce lze následně ještě upravovat. Lze změnit jejich pořadí, tak že tlačítkem **Nahoru ** posunujeme vybraný sloupec v seznamu směrem nahoru a tlačítkem **Dolu** zase naopak. Dále lze vybranému sloupci upravit jeho zobrazovanou hlavičku, tak že do pole **Hlavička sloupce** zadáme vlastní text a zmáčkneme tlačítko OK vedle pole Hlavička sloupce.
 +
 +
 +Tlačítkem **Odebrat vybrané** lze odebrat jeden nebo více vybraných sloupců.
 +
 +
 +Tlačítko **OK**slouží pro potvrzení dialogu výběru sloupců. Tlačítko **Návrat ** slouží pro opuštění dialogu bez výběru.
 +===== Správa pohledů a přiřazení uživateli nebo profilu =====
 +
 +
 +Ve výběrovém poli **Název** se zobrazují již uložené pohledy. Pokud je pohled nastaven jako výchozí, tak se v názvu zobrazuje za názvem pohledu text (výchozí).
 +
 +
 +Tlačítkem **Nový** lze začít editaci nového pohledu. Po vlastním výběru sloupců lze pohled tlačítkem **Uložit** uložit do databáze.
 +
 +
 +Tlačítkem **Smazat** lze již uložený pohled smazat.
 +
 +
 +Tlačítkem **Nastavit jako výchozí** lze vybraný pohled nastavit jako výchozí pro zobrazení tabulky datového modelu v editačním programu.
 +
 +
 +Zaškrtávátko **Aktivní** slouží k určení zda se má pohled uživateli nabízet, pokud není nastaveno, nemůže být pohled nastaven ani jako výchozí.
 +==== Běžný uživatel ====
 +
 +
 +Běžný uživatel má umožněno si zakládat jen své vlastní pohledy a to jen v případě, že má tuto volbu v oprávnění povolenou viz úvod.
 +
 +
 +==== Administrátor ====
 +
 +
 +Administrátor může definovat pohledy ostatním uživatelům. Může je přiřadit buď uživateli nebo skupině, tak že si vybere typ, zda je to pro uživatele nebo pro skupinu a v závislosti na typu si vybere uživatele, nebo profil a poté pohled tlačítkem Uložit uloží a zároveň přiřadí uživateli nebo skupině.
 +
 +
 +Administrátor dle vybraného typu a vybraného uživatele nebo skupiny v rozbalovacím poli název vidí všechny uložené pohledy uživatele či skupiny.
 +
 +
 +Pokud má uživatel právo si definovat vlastní pohledy, tak jeho nastavený výchozí pohled má přednost před nastavením administrátora.