Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Kontakty

Kontakty (OHKON) jsou seznamem kontaktních osob v CRM. Obsahují podrobné informace ke každé kontaktní osobě, které se využívají při komunikaci s firmami.

Lze pořizovat tyto údaje:

Kontakt

 • Název - název kontaktu, tj. příjmení a jméno kontaktní osoby (zde pouze zobrazení, pořizuje se níže viz Příjmení, Jméno)
 • Stav - stav kontaktu, např. Aktivní, Neaktivní (dle číselníku OHKONSTAV)
 • Vztah - název obchodního vztahu (firmy), ke kterému kontakt patří. Kontakt by měl být standardně přiřazen ke konkrétnímu obchodnímu vztahu, lze jej však uložit i bez něho. Možnost prokliknutí do detailu obchodního vztahu.
 • Číslo firmy - číslo firmy, které se kontakt týká. Možnost prokliknutí do detailu adresáře.
 • Pobočka - název pobočky firmy, které se kontakt týká. Možnost prokliknutí do detailu pobočky. Položka se zobrazuje pouze v případě, že v CRM/Parametry/Konfigurace/CRM/Obchodní vztahy je zaškrtnuto Pracovat s pobočkami firmy.
 • Číslo pobočky - číslo pobočky firmy, které se kontakt týká. Možnost prokliknutí do detailu pobočky. Položka se zobrazuje pouze v případě, že v CRM/Parametry/Konfigurace/CRM/Obchodní vztahy je zaškrtnuto Pracovat s pobočkami firmy.

Základní údaje

 • Příjmení - příjmení kontaktní osoby
 • Jméno - jméno kontaktní osoby
 • Titul před jménem
 • Titul za jménem
 • Přezdívka
 • Oslovení - jak osobu oslovovat
 • Hlavní funkce - hlavní funkce kontaktu ve firmě (dle číselníku OHKONFCE)
 • Všechny funkce - seznam všech funkcí kontaktu ve firmě (dle číselníku OHKONFCE).
  • Slouží pro zadání více funkcí pro jeden kontakt v případě, kdy nestačí pole Hlavní kontakt. Ovládá se přes pravé tlačítko myši (Přidat funkce, Odebrat funkci, Odebrat vše, Zobrazit detail funkce) a dvojklik (proklik na funkci do číselníku OHKONFCE) nebo pomocí tlačítek vpravo. Funkce vyplněná do pole Hlavní funkce se do pole Všechny funkce automaticky propisuje.
 • Činnost - činnost ve firmě (text bez vazby na číselník)
 • Popis činnosti - upřesňující popis činnosti kontaktu ve firmě

Kontaktní údaje

 • Telefon 1, 2 - hlavní a další telefon
 • Mobil 1, 2 - hlavní a další mobil
 • E-mail 1 - hlavní email
 • E-mail 2 - další email
 • Skype name - Skype jméno
 • tlačítko Kontaktní údaje - možnost prohlížet a editovat všechny kontaktní údaje ke kontaktu v neomezeném počtu

Osobní údaje

 • Datum narození
 • Pohlaví - dle číselníku DEPO_POHL
 • Rodinný stav - dle číselníku D0RODSTAV
 • Telefon domů
 • Bydliště

Poznámka - další doplňující informace ke kontaktní osobě

-

 • Filtry - pomocí ikon v horní liště lze vyfiltrovat kontakty:

dle funkce (číselník Funkce kontaktu (OHKONFCE))

 • Vše - všechny kontakty bez ohledu funkci
 • Vybrané funkce - kontakty s vybranými funkcemi. Zobrazí se všechny kontakty, které mají v polích Hlavní funkce nebo Všechny funkce některou z vybraných funkcí. Funkce lze vybírat multivýběrem. Vybrané funkce se zobrazují v titulku okna.

dle poboček (k dispozici pouze v případě, že v konfiguraci CRM je nastaveno „Pracovat s pobočkami firmy“):

 • Vše - kontakty firem a jejich poboček
 • Firmy - pouze kontakty firem, tj. bez poboček
 • Pobočky - pouze kontakty poboček

-

Přidání kontaktů na záložku

Pokud si vytváříte vlastní pohledy a potřebujete umístit kontakty na záložku editačního programu Obchodní vztahy nebo Adresář, je potřeba do pohledu přidat komponentu Browse panel a vyplnit:

 • Wrapper: cz.ortex.gui.oh1.crm.OhkonWrapper
 • Úloha:
 • Spojeno s: this
 • Vazba spojeného browse: o6a.dkaNr.eq($dkaNr)