Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:p0:pohledavky [2017/10/17 09:30]
orsoftopen:p0:pohledavky [2017/10/17 10:30] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Pohledávky ======
 +V této volbě se zpracovávají vešekeré pohledávky v systému. Evidují se zde vystavené faktury, dále je umožněn jejich tisk do přehledů, párování s platbami, placení, přehledy salda za firmu a další možnosti. Podkapitolou pohledávek je evidence upomínek, penálí a odsouhlasení pohledávek a závazků. Ve vlastní volbě jsou evidováný splátkové kalendáře.