Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Panel Informace aneb manažerská obrazovka

Manažerská obrazovka byla v Orsoftu Open nahrazena volitelným panelem s názvem Informace. Každý uživatel si může vybrat, zda chce mít tento panel zobrazený a také může do jisté míry ovlivnit obsah „svého“ informačního panelu. Vlastní nastavení je velmi jednoduché.

V nabídce Nastavení si nejdříve zaškrtnete Upravovat vzhled. Poté kliknete pravým tlačítkem na text Menu a vyberete si z nabízených možností rozložení pracovní obrazovky, které vám vyhovuje.

Potom si opět v Nastavení vyberete nabídku Skrytá okna a dále Informace.

Na pracovní ploše se objeví panel s názvem Informace.

Poprvé však bude váš panel prázdný, jeho obsah si musíte zvolit. Stačí kliknout na ikonku, která je na obrázku v červeném kroužku a zobrazí se seznam informací připravených pro zobrazení na panelu Informace. Požadované informace si zaškrtnete a potvrdíte OK.

Po uložení (a novém načtení) se obsah panelu naplní. Pokud vám nevyhovuje pořadí informací na panelu, můžete si je přeskupit podle svých priorit. K tomu slouží šipky v pravém rohu (viz hranaté okénko). Jakoukoliv z informací na pracovním panelu můžete křížkem odstranit, případně minimalizovat. Vaše nastavení je uloženo a použito při příštím přihlášení.

Seznam informací, ze kterých si můžete vybírat je zatím neúplný a bude v rámci dalšího vývoje postupně doplňován.

Při nastavování obsahu panelu Informace jsou automaticky respektována přístupová práva konkrétního uživatele. Pokud si například uživatel XY nastavuje obsah „svého“ informačního panelu, nabízejí se mu z kompletního seznamu pouze ty komponenty, ke kterým má přístupová práva. Například pokud nemá zaměstnanec XY přístup k bankovnímu deníku, nenabízí se mu komponenta s názvem Peníze na účtech.

Peníze na účtech - slouží ke zjištění, jaký je stav peněžních prostředků na konkrétních účtech. V přehledu účtů se neobjevují ty účty, ke kterým nebyl stažen výpis z banky (tj. nejsou v bankovním deníku).