Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Elektronické dokumenty připojené k NEMPRI

Pokud je u zaměstnance nařízen výkon rozhodnutí či exekuce nebo je v insolvenci, tak kromě vlastního odeslání NEMPRI je potřeba do ČSSZ dodat podklady pro provádění srážek z dávek nemocenského pojištění. V Orsoftu i v Orsoftu Open existuje sestava „Příloha k žádosti o dávku při výkonu rozhodnutí“, která příslušné podklady obsahuje. Tuto sestavu je možné v papírové podobě poslat na OSSZ.

Kromě papírové podoby je možné tyto podklady připojit v elektronické podobě jako součást vlastního odeslání Přílohy k žádosti o nemocenské dávky NEMPRI. Zmíněná sestava se ve formátu PDF připojí jako součást tohoto odeslání a exportuje se na VREP.

Pro připojení sestavy v PDF formátu se používá aparát pro Elektronické dokumenty.

Příprava

Aparát Elektronické dokumenty je třeba nejprve jednorázově nastavit. Pro účely NEMPRI se používá druh dokumentu „TPRI_SRA“. Příslušná věta by se do číselníku druhů elektronických dokumentů měla doplnit automaticky. Doporučuje se však tuto větu v číselníku zkontrolovat a upravit (volba Administrace - Elektronické dokumenty - Druhy elektronických dokumentů).

Důležitá je položka Výchozí umístnění, ve které by měl být adresář na serveru, kam se příslušné dokumenty budou ukládat. Doporučuje se tento adresář zadat pomocí absolutní cesty. Pro účely odeslání NEMPRI je možné elektronické dokumenty připojovat jak z původního Orsoftu tak z Orsoftu Open, relativní cesta by pak nevyhovovala.

Připojení PDF sestavy k NEMPRI

Nejdříve je třeba provést interakci v měsíčních datech Orsoftu, případně celý výpočet mezd. Následně v Orsoftu Open v browse Příloha k nemocenským dávkám je třeba se postavit na příslušnou větu nemoci. Zde se provede tisk sestavy „Příloha k žádosti o dávku při výkonu rozhodnutí“. Na konci tisku po uzavření sestavy je dotaz „Chcete tuto sestavu připojit jako dokument?“. Pokud uživatel odpoví Ano, tak se sestava automaticky připojí jako PDF dokument.

Připojení sestavy je možné ověřit nahoře v Toolbaru, kde je ikona Elektronické dokumenty, po stisknutí by měl být vidět řádek „Dokument o srážkách pro osobní číslo …“.

K jedné větě nemoci je možné připojit i více elektronických dokumentů. Takže lze připojit také například naskenované rozhodnutí o exekuci (pokud ho OSSZ vyžaduje) a podobně. Všechny takto připojené dokumenty pak budou součástí odeslání NEMPRI.

Tabulka T0pri obsahuje věty několika typů. Elektronické dokumenty je třeba připojovat k větě NEMPRI, tedy k začátku nemoci. Pro ostatní typy (např. HZUPN) se přílohy neodesílají.