Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:g0_szm_201 [2020/02/14 12:02] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Majetek - verze 20.1 ======
  
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 17.2.2020 =====
 +
 +Opraveno:​\\  ​
 +- oprava Plánování odpisů - tisk sestavy plánu za zadané období - opraven tisk hodnot a napočítávání pořizovacích cen a oprávek...\\
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 3.2.2020 =====
 +
 +Opraveno:​\\  ​
 +- mimořádná akce "​Smazání daňových odpisů"​ lze nyní spustit i po vytvoření archivů, aby se dalo točit daňové odpisy-tvorba archivu-tisky z archivu--návrat před výpočet daňových odpisů a tvorbu archivů. Doporučujeme provádět pouze s odbornou asistencí implementátora! \\
 +- oprava tisku plánu za zadané období (pořizovací ceny, oprávky)\\
 +- oprava tisku dávky OPL do FÚ - "​pochroumaně"​ tištěné období na dokladu\\
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 20.1.2020 =====
 +
 +Opraveno:​\\  ​
 +- oprava tvorby inv. souboru - ve speciálních případech. jestliže nebyla hlavní věta, nebralo se příslušenství\\
 +- oprava výběru podle organizace ve změnovém přehledu - radnice
 +
 +
 +
 +====== Kompletní verze 20.1 ======
 +
 +
 +Kompletní verze ke dn1 1.1.2020
 +
 +
 +===== 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VERZI 20.1 =====
 +
 +
 +Kompletní verze Orsoftu Open - Majetek bude k dispozici v klientské zóně na [[http://​www.ortex.cz|www.ortex.cz]]. Lze ji nainstalovat na verzi 18.1 podsystému Majetek.
 +
 +
 +===== 2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ =====
 +
 +Upozornění:​ Pokud provozujete systém Orsoft Open společně se systémem Orsoft nad jedněmi daty, je potřeba **nejdříve nainstalovat a spustit Orsoft Open**. Při prvním spuštění serveru Orsoftu Open se provede automaticky kontrola DB schematu a následně konverze struktur těch DB tabulek, u kterých došlo ke změnám. **Poté můžete instalovat Orsoft** a v něm provést veškeré konverze a nastavení dle změnových listů.
 +
 +===== 3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK =====
 +
 +==== 3.1 Majetek ====
 +
 +Změny probíhají v podsystému kontinuálně.